Мушкарац из Ужица који се јавио пензијском фонду за помоћ како би сазнао на који начин се обрачунава пољопривредна пензија, јер прима врло малу суму, а уплаћивао је скоро 30 година, поново је отворио питање исплативости уплата доприноса за ову категорију пензионера.

Јер, док држава са једне стране каже да постоје велики дугови за неплаћене доприносе пољопривредника, они који нису остали дужни држави, данас махом жале што су доприносе и уплаћивали. Јер, су много више дали новца, него што сада примају пензију.

У Фонду за пензијско и инвалидско осигурање (Фонд ПИО) одговарају да износ пензије за све осигуранике, па и за пољопривредне, зависи од основице на коју се уплаћује допринос и од година стажа осигурања за које је уплаћен допринос. Те, уколико М. Ћ. мисли да је оштећен, може да се обрати надлежној филијали Фонда ПИО.

Статистика пензијског фонда показује да су већ годинама пољопривредне пензије међу најнижим. Најчешће због чињенице да пољопривредници уплаћују доприносе само обавезних 15 година. И то по правилу на најнижу основицу, што резултира на крају њиховим разочарањем у малу пензију. Све то доводи и до тога да све мање њих себи уопште хоће да уплаћује више стаж. Држава, притом, дотира примања до најнижег законског износа за ову категорију осигураника. Просечан стаж пољопривредника који оствари старосну пензију је 18 година за жене и 22 године за мушкарце. Поређења ради, просек за све категорије осигураника је 30 за жене и 32 за мушкарце. Просечан број година коришћења старосне пољопривредне пензије је 23 за жене и 17 година за мушкарце.

Својство осигураника пољопривредника стиче се даном почетка, а престаје даном престанка обављања пољопривредне делатности. Они су обвезници уплате доприноса по основу обавезног осигурања. То значи да су у обавези да плаћају допринос све време док су пријављени на осигурање.

Пријавом на обавезно осигурање по основу запослења или самосталне делатности прекида се пољопривредно осигурање. Када се одјаве са неког од ових осигурања, могу да наставе са пољопривредним осигурањем, али је претходно потребно спровести поступак утврђивања својства од новог датума, јер у међувремену може доћи до промене. На пример, власништва над земљом, развода, промене пребивалишта – за члана пољопривредног домаћинства и газдинства.

Супруга пољопривредника која није претходно била обавезно осигурана као члан домаћинства покојног осигураника, нити је остварила право на породичну пензију, може да стекне својство осигураника пољопривредника уколико су испуњени законом прописани услови. Она може да се пријави на обавезно осигурање по основу обављања пољопривредне делатности. По том основу затим може да уплаћује доприносе за пензијско и инвалидско осигурање. На основу уплате тих доприноса моћи ће да оствари право на пензију уколико су испуњени законом прописани услови.

Из Фонда ПИО подсећају да су права из пензијског и инвалидског осигурања лична права. Она се стога не могу преносити на друга лица. Из тог разлога нико, па ни супруга не може да настави да уплаћује доприносе за покојног осигураника коме осигурање престаје даном смрти.

Супруга може уплаћивати допринос само на своје име уколико је претходно стекла својство осигураника пољопривредника. Да би остварила старосну пензију, потребно је да плаћа допринос по основу пољопривреде најмање 15 година.

Уколико је покојни осигураник уплаћивао доприносе најмање пет година, супруга може остварити право на породичну пензију. Међутим, уколико је допринос уплаћиван мање од пет година, тај допринос пропада.

Извор: Политика

 

sr_RSSerbian
Close

Cart

Нема производа у корпи.