Услови средине битно утичу на дуговечност, родност, квалитет плодова и на укупну рентабилност гајења рибизле. Успешна производња рибизле могућа је само у повољним климатским, земљишним и орографским условима.

Рибизла најбоље успева и рађа у хумидним подручјима која се одликују прохладним летом, великом количином падавина и високом природном влажношћу ваздуха. Уз то, биљке би требало да су добро осветљене и заштићене од јаких ветрова. Рибизла не подноси јаку инсолацију, али ни засену јер тада основне гране огољевају и погоршава се квалитет плодова, а крајњи исход је њен краћи животни век.

Рибизла добро подноси ниске зимске температуре, нарочито црна у току дубоког зимског одмора чак и до -30°Ц. Дубоки одмор рибизле траје кратко, али принудни еколошки одмор условљен присуством снега и продужене зиме траје знатно дуже. Цветови водећих сорти рибизле могу да издрже температуре ваздуха и до -6°Ц без оштећења, што је веома повољно у случајевима кад евентуално дође до таквих појава. Рибизла цвета кад температуре ваздуха достигну 12°Ц што је неповољно са аспекта опрашивања пчелама. Мада су водеће сорте углавном самооплодне, ипак је боље ако има странооплодње.

Рибизла је осетљива према великим врућинама и припекама, као и дужим сушним интервалима што доводи до палежа и превременог отпадања лишћа. То скраћује век засада, смањује приносе и погоршава квалитет плода.

За рибизлу су најповољније средње летње температуре ваздуха од 16 до 17 степени.

У погледу потреба за водом, рибизла је хидрофилна биљка и захтевнија је од малине и других јагодастих воћака. Количина падавина од најмање 800 мм годишње у једном подручју омогућују рентабилно гајење ове воћке. Од тога је потребно бар 400 мм у току вегетације, по могућству што равномерније распоређено. Црвена рибизла је нешто мање осетљиве на ову појаву.

Просечна годишња влажност ваздуха неопходна за гајење рибизле је од 80 до 85%, а у летњим месецима од 70 до 80%.

Ветрови углавном не причињавају штете рибизли, осим ако нису директно на удару доминантних западних или северних праваца дувања. Рибизли погодују терени заклоњени од ветра, а посебно јој погодују благи поветарци.

Илустрација: Рибизла је осетљива на високе темепературе и сушу

Земљишни услови

Рибизла је једна од захтевнијих култура из групе јагодастих воћака кад су у питању земљишта. Њој погодују дубока, средње тешка, свежа, умерено влажна и добро дренирана структурна земљишта слабо киселе реакције (пХ = 5,5 до 7,0), богата хумусом и биогеним елементима, а нарочито калијумом и фосфором.

Не подноси сувише лака, песковита и алкална земљишта, а такође ни тешка, збијена и иловаста са екстремно киселом реакцијом. Ниво подземне воде требало би да је најмање 1 м од површине земљишта.

По типу земљишта, рибизли одговарају гајњаче, делувијални наноси и алувијалне ледине, а мање су погодна, али се могу поправком лако довести на потребни ниво, лаке смонице и смеђа планинска земљишта. Земљишта би требало да су без вишегодишњих корова.

Оптималан садржај хумуса у земљишту за гајење рибизле је 3 до 5%. Дубина земљишта требало би да је до 50 цм и што је дубљи слој богатији хумусом то је успех у гајењу бољи. Органске материје, пре свега хумус, помажу у развоју корена и појачавају његову усисну моћ.

Киселост земљишта (пХ) требало би да буде између 6 и 6,5. Земљиште за рибизлу не сме бити сувише влажно ни забарено, а ниво поџемне стајаће воде мора бити на дубини већој од 50 цм како не би угрозио њен опстанак. Повећање нивоа поџемне воде доводи до сушења које изазива Пхyтопхтора. Земљиште мора бити умерено влажно, а евентуални недостатак влаге надомешћује се инсталирањем система за наводњавање.

Илустрација: Ово воће је врло укусно и може да се користи на најразличитије начине

Положај

Надморске висине 500 до 900 м, а у јужним локалитетима и до 1.100 м, највише одговарају рибизли. Изнад ових висина плодови не могу да дозре и накупе довољно шећера, па би их требало избегавати. Изразито топли терени нису погодни јер на њима припеке могу нанети штете у виду ожеготина на плоду и лишћу. Оптимални нагиб терена је од 3 до 5 степени због доброг отицања воде, али се рибизла успешно може гајити и на већим нагибима при чему се орјентација редова мора ускладити са тереном и правилним постављањем система за наводњавање. На екстремним нагибима рибизла се може гајити у виду појединачних биљака без разоравања земљишта како би се избегла ерозија.

Мастер воћарства и виноградарства Радмила Копривица, ПССС Београд

Извор: https://www.agrotv.net/agroekoloski-uslovi-za-gajenje-ribizle/

ФОТО: Pixabay

sr_RSSerbian
Close

Cart

Нема производа у корпи.