Планетарне климатске промене које су захватиле цео свет одразиле су се и на Европу а нарочито Балкан и драстично промениле ток временских прилика на југу Србије.
Ово подразумева појаву суперћелиских олуја у новије време, које праве катрастофалну штету на воћним засадима како у тренутном приносу и квалитету воћа исто тако умањујући и дуговечност подигнутог засада воћа.

Климатске промене су промениле и ток законитости у свим параметрима временским, просторним, географским, фенолошким и другим параметрима у агробиоценози.

Поред суперћелиских олуја имамо учестале појаве кишног периода, сушног периода, појава екстремних температура, невремена и слично. Све ово отежава и нарушава биљну а конкретно воћарску производњу на пољопривредним индивидуалним газдинствима, у погледу повећавања трошкова како редовних тако и вандредних изазваних овим горе наведеним појавама.

Адаптација воћарске производње је широк појам и може се говорити о многим препорукама у вези воћарске производње у зависности од поднебља, воћарске културе и услова гајења.

Илустрација: подизање комбинованих засада је једно од решења

Једна од препоруака која може решити добар део проблема изазвиних горе наведеним чиниоцима је подизање комбинованих засада где имамо главну водећу култури и заштитну моћну дрвенасту културу. Ово подрзумева тачкасти систем дрвореда кроз засад ( орах, кестен, дуд ) и слично.

То падразумева да на 1 х површине имамо 20 других воћних култура који ће својим моћним растом ублажавати последице ветра, олија, невремена и суперћелиских олуја у добром делу површине а нереметити нормални развој гајене воћарске културе.

Ово смо увидели у пракси у руралном подручју на отвореном пољу, где имамо аутохтоне воћне врсте по парцелама, обележена стабла (крушке, јабуке, трешње ) и слично.

Поред ових заштитних стабала мора се размишљати и увођењу дрвореда, као некада поред главних и делом пратећих пољских путева у атарима села.

Ове препоруке се намећу као једно од могућих решења ублажавања последица глобалних климатских промена, ублажавања потецијалних невремена и смањења штета у воћњаку.

Саветодавац воћарства и виноградарства Александар Митић

Извор: ПССС

sr_RSSerbian
Close

Cart

Нема производа у корпи.