Луцерка је вишегодишња биљка,коју искоришчавамо 5-7 година,о чему треба водити рачуна при смени усева у плодореду.Монокултура јој неодговара и на исто место је треба сејати после 3-4 године али је свакако добро да овај размак буде што већи јер ће бити мање проблема са болестима и штеточинама као и са замором земљишта.Сматра се да поновна сетва луцерке на истом месту може бити онолико година коликоо је на предходно на том месту експлоатисана.

Избор земљишта

За успешну производњу луцерке земљиште треба да буде дубоко,растресито,плодно и са повољним водноваздушним режимом,неутралне реакције,типа чернозем,ливадска црница,алувијум,гајњача мелиорисане и култивисане ритске црнице.За гајење луцерке најпогоднија земљишта су са реакцијом Ph 6,6-7,5. Луцерка се може успешно гаити и на слабо киселим земљиштима ако се предходно обави мелиорација овог земљишта,регулисањем влажности и калцификациом као и уношењем органских и минералних ђубрива и интезивном обрадом.Као предусеви погодују јој кромпир ,једногодишње легуминозе ,кукуруз и стрна жита.

Обрада земљишта:Дубоком основном обрадом стварамо растресит оранични слој,што поспешује скупљање воде,добар развој корена,интезивнији рад микрофлоре и већу активност квржичних бактерија.Предсетвеном припремом земљиште добро поравнати идобро уситнити,чиме ће се олакшати сетва и осигурати уједначено ницање.

Ђубрење

Да би се младе биљке добро развиле потребно је да имају довољно хранива на располагању.Поред калцијума најважнија хранива за заснивање луцеришта су фосфор и калијум.Калцијума углавном има у нашим земљиштима а калцификациом киселих земљишта обезбеђују се биљке овим хранивом и на лошијим земљиштима.Препоручује се да у заснивању луцеришта буде 180-200 кг/ха фосфора,а 100-140 кг/ха калијума.Примена азотних ђубрива није тако значајна али се препоручује до 30-50 кг/ха. Ова количина азота је потребна да убрза развој клијанаца луцерке док не почне активност бактерија азотофиксатора.У заснивању луцерке препоручује се примена НПК минералних ђубрива формулације 10:30:20 у количини 500- 600 кг/ха са основном обрадом а 200 кг/ха у предсетвеној припреми.

Примена органског ђубрива повољно утиче посебно на сиромашним и слабо киселим земљиштима. Пожељно је да се стајњак унесе под предходни усев а не препоручује се примена стајњака пред сетве луцерке.Количина стајњака је од 30-80 тона добро згорелог стајског ђубрива уз обавезну заштиту од корова.

Време сетве у пролећном року

Оптимални рок сетве у пролећном року је трећа декада марта до половине априла.Рана сетва може да страда због појаве позних мразева,а касна сетва услед ране појаве сушног периода што доводи у питање ницање и развој усева,а самим тим и успешно заснивање луцеришта.Минимална температура за клијање креће се између 1 и 2 ° Ц а оптимална између 25-30° Ц.

Младе биљке страдају при температури од -5° С а у каснијој фази развојао тпорност наниске температуре се повечава до -15° Ц.

Најуспешнија сетва је машинском сејачицом међуредног размака од 12,5-25 цм. Уз потрошњу 15 кг/ха семена. Сетву омашке треба избегавати због неуједначене сетве и прекомерене потрошње семена. Семе луцерке је ситно,клица нежна и осетљива и ако је сетва плитка,земљиште око клице се може исушити пре него што биљка никне.У случају дубоке сетве, семе нема довољно енергије да никне.То је разлог због чега је равно и фино припремљено земљиште од изузетног значаја за сетву.Треба сејати на дубини од 0,5.3 цм у зависности од типа земљишта.На средње тешким земљиштима луцерку треба сејати на 1,2 цм а на тешким 0,5-1 цм, док на лаким земљиштима на 2-3 цм дубине. После сетве обавезно извршити ваљање земљишта.

*Саветодавац ратарства и повртарства

Зоран Милосављевић

ПССС Косовска Митровица

sr_RSSerbian
Close

Cart

Нема производа у корпи.