Пољопривредници у овој години, могу да затраже поврат акцизе коју су платили на дизел и биогориво,у износу од 50 динара по литру,јер је 1.јануара ступио на снагу нови правилник који уређује ту област.

Захтев за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на моторно гориво које се користи у пољопривредне сврхе, подноси се Управи за аграрна плаћања избором и попуњавањем одговарајућег електронског обрасца захтева, у онлине форми, непосредно у оквиру софтверског решења е-аграр.

Постоји и ограничење у погледу површине земљишта које се обрађује, а гледа се колико је горива потребно за обраду засејаних или засађених површина земљишта под конкретном биљном културом, до највише 100 хектара.

Пољопривредник не може да оствари право на рефакцију плаћене акцизе за површине обрадивог пољопривредног земљишта у државној својини, осим пољопривредног земљишта у државној својини које је узело у закуп на јавном надметању у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште.

Да би поднели захтев за поврат акцизе, пољопривредници морају да поседују и фискалне рачуне на којима ће, када је реч о пољопривредницима који су физичка лица, стајати и број пољопривредног газдинства.

Фискални рачун мора да садржи податке о купцу, врсти, количини и вредности набављених деривата нафте и биогорива. Захтев за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе, у складу са правилником, подноси се министарству, надлежном за послове пољопривреде, Управи за аграрна плаћања, избором и попуњавањем одговарајућег електронског обрасца захтева, у онлајн форми, непосредно у оквиру софтверског решења е-аграр.

Правилником се прописује и шта се све уноси у тај електронски образац захтева, што између осталог укључује и датуме и количине купљеног горива, као и бројеве тих фискалних рачуна који се односе на конкретну куповину. Уноси се, такође, и назив катастарске општине, број и површина катастарске парцеле засађене под одговарајућом биљном културом за коју је извршена набавка деривата нафте и биогорива за пољопривредне сврхе и други подаци.

По пријему захтева Управа спроводи административну контролу упоређивањем података са подацима из регистара и службених евиденција. Када Управа за аграрна плаћања обради податке и донесе решење, добија се право на рефакцију или се на решење жали, у року од 15 дана. Ако пољопривредник поврат плаћене акцизе оствари на основу нетачних података, новац мора да врати са затезном каматом, а пољопривредно газдинство му се ставља у пасиван статус што значи да неће имати право ни на какве државне субвенције док тај новац не врати и поново активира статус. А, ако у рачуници погреши држава и врати му више новца него што је требало пољопривредник ће опет морати да врати новац са каматом, али нема забрану на друге субвенције док то не учини.

ПССС Смедерево

Снежана Петровић
Саветодавац за агроекономију

sr_RSSerbian
Close

Cart

Нема производа у корпи.