Производања и квалитет овчијег и јагњећег меса зависи од низа чиниоца, који се начелно могу сврстати у две групе:
-факторе наследне основе;
-факторе спољне средине;
Селекција оваца је свакако један од примарних метода који укључује обе групе поменутих чиниоца. Захвљујући селекцији, створене су и унапређене раностасне расе оваца, односно популација које су усмерене на већу и квалетнинију производњу меса. Ове расе се одликују изразитом товношћу што условљава велике количине меса високог квалитета. Одлично искоришћавају храну што претставља добру основу за испољавање товних карактеристика. Од товних раса у Европи и свету широко су затупљене енглеске меснате расе оваца,затим тексел, ил д франсе. Да би се у потпуности испољио генетски потенцијал на меснатост, неопходно је да се за високопроизводна грла меснатих раса обезбеди квалитетна храна током целе године и да прати фазе биолошког и производног циклуса.
Индустријско укрштање оваца је већ устаљен метод који се примењује за производњу већих количина квалитетног јагњећег меса. Повећање производње и побољшање квалитета јагњећег меса постиже се коришћењем специјализованих раса оваца за производњу меса, с обзиром да оне преносе ову особину на потомство приликом укрштања са другим племенитим и слабо производним расама. За овај селекцијски метод користе се две, три или више раса. Утврђено је у савременој сточарској пракси да низ пожељних производних особина као што су повећање количине меса, боље искоришћавање конзумиране хране,већа продукција раста код тако добијеног потомства.

Илустрација: Повећање производње и побољшање квалитета јагњећег меса постиже се коришћењем специјализованих раса оваца

Утицај на процес размножавања
Методом изазивања полног жара код оваца интензивира се овчарска производња, тиме што се повећава интензитет плодности и делује на повећање броја јагњади у запату. Суштина се заснива на томе да се изазове полни жар у оваца у раној фази после јагњења, чиме би се омогућила континуирана производња јагњади током целе сезоне. Осим тога, овим методом се поспешује добијање максималног броја потомака за време производног живота плоткиње. Циљ је обезбедити услове за два јагњења током једне календарске године или три јагњења за две године. Данас се успешно примењује метод вештачког изазивања полног жара путем хормонских, хранидбених или светлосних поступака.

Извор: ПССС

sr_RSSerbian
Close

Cart

Нема производа у корпи.