У бази Фонда ПИО у јуну 2023. године 93.117 њих је било пријављено на обавезно осигурање, с тим што тај број бележи константан пад из године у годину

Када је прошле недеље министарка пољопривреде Јелена Танасковић на инстаграм налогу објавила да је одржала радни састанак са директорком Пореске управе, директорком РФЗО-а, као и са представником Фонда ПИО како би разговарали о решавању проблема дугова пољопривредника, поставила је питање ко и због чега толерише било каква дуговања. Пољопривредници су порески обвезници као и сви остали, и за њих би требало да важе исти аршини и када је реч о наплати дуговања и плаћању доприноса за пензијско инвалидско осигурање Фонду ПИО, као и за здравствено осигурање РФЗО. Састанак је, како је речено, сазван с циљем заједничког проналаска решења за пољопривредне произвођаче.

Имајући у виду чињеницу да се пољопривредни пензионери углавном помињу када је реч о најнижим примањима каква су њихова код већине, поставља се питање колико пољопривредника данас уплаћује доприносе, да ли тај број опада, као и зашто нема већег интересовања за уплату.

У Фонду за пензијско и инвалидско осигурање (Фонд ПИО) за „Политику” кажу да је према статистичким подацима за јун 2023. године, у бази осигураника евидентирано 93.117 пољопривредних осигураника, који су пријављени на обавезно осигурање. Број осигураника пољопривредника бележи константан пад из године у годину.

– Уплата пореза и доприноса (па и за пензијско и инвалидско осигурање) није у надлежности ПИО, већ Пореске управе. Фонд ПИО утврђује стаж осигурања, али не врши задужења доприносима за ПИО, већ то ради Пореска управа. У исплатној бази фонда крајем године евидентирано је 136.711 пољопривредних пензионера, што је 8,3 одсто од укупног броја пензионера, са просечном пензијом 17.225 динара (пре јануарског повећања), истичу у пензијском фонду.

Просечан стаж пољопривредних осигураника у години када остварују право на старосну пензију је 18 година за жене и 22 године за мушкарце, просек за све категорије осигураника је 30 за жене и 32 за мушкарце. Просечан број година коришћења старосне пензије је 23 године за жене и 17 година за мушкарце, просек за све категорије пензионера је 21 година за жене и 17 година за мушкарце.

На питање да ли је ниска основица на коју уплаћују доприносе главни разлог да су њихове пензије увек најниже, у пензијском фонду истичу да претежан број њих уплаћује доприносе за ПИО 15 година, што је минималан услов за остваривање права на пензију, по најнижој основици осигурања, тако да им је обрачун висине пензије испод минималног, па им држава дотира до најнижег законског износа за ову категорију осигураника.

Пољопривредно осигурање је обавезно осигурање и регулисано је законом. Својство осигураника пољопривредника стиче се даном почетка, а престаје даном престанка обављања пољопривредне делатности и утврђује се на основу пријаве на осигурање, односно одјаве са осигурања. Осигураници пољопривредници су обвезници уплате доприноса по основу обавезног осигурања. Дакле, док су пријављени на осигурање, у обавези су да плаћају допринос.

Пријавом на обавезно осигурање по основу запослења или самосталне делатности прекида се пољопривредно осигурање. Када се одјаве са наведених осигурања, могу да наставе са пољопривредним осигурањем, али је претходно потребно спровести поступак утврђивања својства од новог датума, јер у међувремену може доћи до промене (власништва над земљом, развода, промене пребивалишта – за члана пољопривредног домаћинства и газдинства).

На питање да ли жена може на селу да настави да уплаћује доприносе у случају смрти мужа како би данас-сутра добила неку пензију или новац који је покојник уплаћивао краће од 15 година, пропада, у ПИО кажу да уколико жена није претходно била обавезно осигурана као члан домаћинства покојног осигураника, нити је остварила право на породичну пензију, може уколико су испуњени законом прописани услови да стекне својство осигураника пољопривредника. И да се пријави на обавезно осигурање по основу обављања пољопривредне делатности и да по том основу уплаћује доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, на основу којих ће, уколико су испуњени законом прописани услови, да оствари и право на пензију.

Наиме, права из пензијског и инвалидског осигурања су лична права и не могу се преносити на друга лица, тако да нико, па ни супруга не може да настави да уплаћује доприносе за покојног осигураника коме осигурање престаје даном смрти.

Супруга може уплаћивати допринос само на своје име уколико је претходно стекла својство осигураника пољопривредника, и да би остварила старосну пензију, потребно је да плаћа допринос по основу пољопривреде најмање 15 година.

Уколико је покојни осигураник уплаћивао доприносе најмање пет година, супруга може остварити право на породичну пензију, што значи да уколико је допринос уплаћиван мање од пет година, тај допринос пропада, закључују у ПИО.

Извор: Политика

 

sr_RSSerbian
Close

Cart

Нема производа у корпи.