У циљу очувања квалитета зрна и ускладиштене масе, житарице је потребно адекватно складиштити. Једна од опасности код складиштења житарица представљају инсекти који могу да проузрокују значајне штете. Штете се огледају у смањењу квалитета и ускладиштене масе. Један од проблема складиштених простора је што се не спроводе превентивнe и хигијенске мјере складиштених простора. Штетни инсекти који се често јављају у складиштима и проузрокују штете на житарицама и кукурузу су: жишци (Sitophilus granarium, S.oryzae, S.zeamais), житни мољац (Sitotroga cerealela), мали брашнари (Tribolium confusum, Triblium castaneum).

Економски најзначајнија штеточина складишних житарица је жижак жита (Sitophilus granarium) осим на житу, нанoси штете на кукурузу, јечму, зоби, пиринчу. Оштећује цијело зрно и то полагањем јаја у језгро зрна. Поред развоја у зрну успијешно се развија у брашну, прекрупи и гризу. У току године може имати 3-4 и више генерација, зависно од повољних услова за развој штеточине. Житни мољац (Sitotroga cerealella) један од најопаснијих штеточина, познат по томе што причињава штете на кукурузу. Штетте се огледају у знатном смањењу тежине зрна и овакво зрно губи употребну вриједност. Има 2 до 4 генерације годишње.

Илустрација: Превенција је кључна за заштиту житарица у складишту

Мјере сузбијања штетних инсеката у складишту се огледају у спровођењу превентивних мјера: хигијенско чишћење и кречење зидова и складишних простора, уклањање заосталих залиха житарица. Редовно одржавање складишта и контрола ускладиштеног зрна је основна мјера борбе против ових штеточина. Потребно је уносити у складиште здраве житарице које имају мањи постотак влаге, испод 12%. Хемијске третмане празних складишта има смисла радити само ако су прије тога спроведене поменуте превентивне мјере. Веома је важно рано откривање присуства штеточина у складишту. За ту намјену се могу користити феромонске клопке за раније утврђивање присуства штеточина. Директне мјере сузбијања штеточина врше се примјеном контактних инсектицида и фумиганата. Битна је добра испарљивост инсектицида који се користе за третирање складишта. За сузбијање штеточина могу се примјенити иснектициди из групе пиретроиди (делтаметрин) и три органофосфорна инсектицида (дихлорвос, малатион и пиримифос-метил). Код третирања житарица препоручује се превентивно третирање јер средства која се примјењују за ту намјену не сузбијају инсекте у зрну него само оне инсекте који су ван зрна.

Извор: ПСС Републике Српске

sr_RSSerbian
Close

Cart

Нема производа у корпи.