Покрајински фонд за развој пољопривреде објавио је списак 12 актуелних конкурса за пољопривреднике, за кредитну подршку са каматном стопом од један одсто на годишњем нивоу, а за које могу аплицирати у периоду од 30. марта до 31. октобра.

Кредити су наменски, односе се на финансирање инвестиција, па тако варирају и услови, али и максимални и минимални износ за који могу аплицирати, пише Дневник.

Право конкурисања имају регистрована пољопривредна газдинства са територије АП Војводине, у активном статусу, затим физичка лица са пребивалиштем у јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине, као и правна лица са седиштем (не организациона јединица) у јединици локалне самоуправе на територији АП Војводине.

Пријаве на конкурсе подносе се закључно са 31. октобром ове године.

Које су најпродаваније сејалице у 2023 и 2024 години?

Тако у оквиру конкурса за кредитну подршку за финансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору прераде воћа, грожђа и поврћа максималан износ кредита је 7.000.000 динара, а Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 300.000 динара.

Како се наводи у документу конкурса, објављеном на сајту Фонда, средства се могу искористити за набавку бокс палета за транспорт и складиштење производа, опеме-линија за чишћење и прање производа, бербу, сортирање и калибрирање производа као и паковање и обележавање производа.

Такође, кредит може бити намењен за набавку опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатка након резидбе воћних врста, машине за убирање односно скидање усева, опреме и уређаја за сушење воћа, поврћа и грожђа, као и њихових производа, опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и стерилизацију производа и опреме за производњу вина (опреме за примарну прераду грожђа, опрема за ферментацију вина, опрема за чување вина, опрема за пуњење вина).

Осим овог расписан је и конкурс за кредитну подршку за куповину пољопривредног земљишта до 10 хектара, а у циљу укрупњавања поседа регистрованих пољопривредних газдинстава.

Каматна стопа је један одсто на годишњем нивоу, али је потребно сопствено учешће од најмање 20 одсто вредности пољопривредног земљишта које је предмет куповине.

Максималан износ кредита је 7.000.000, а минимални 600.000 динара, пољопривредници кредитну подршку могу да искористе и за куповина семенске робе, ђубрива и заштитних средстава у пољопривреди.

Максималан износ кредита је 3.000.000, а минимални пола милиона динара.

На листи је и конкурс за кредите за набавку квалитетне телади и прасади за тов, пољопривредници могу аплицирати за максимално 7.000.000, а Фонд неће одобравати кредит у износу мањем од 300.000 динара.

За набавку квалитетних приплодних грла у говедарству, овчарству, козарству и свињарству пољопривредници могу добити кредите у максималном износу од 7.000.000 динара.

Они који ове године планирају да набаве опрему за сточарску фарму, такође могу да конкуришу и обезбеде максимално седам милиона динара кредита.

Осим ових конкурса на сајту Фонда заинтересовани могу да се информишу како до кредита за набавку нове пољопривредне механизације (погонске и прикључне), као и за набавку пчелињих ројева, кошница и опреме за пчеларство.

Ту су и кредити за набавку нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима, затим кредити за набавку нових система противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда, као и кредити за нове системе и опрему за наводњавање и опремање бунара.

Извор: Домаћинска кућа

КОНКУРС ЗА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У СЕКТОРУ ПРЕРАДА ВОЋА, ГРОЖЂА И ПОВРЋА У 2024. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА   –  ПРИЈАВА КОНКУРСА

КОНКУРС ЗА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА И НАБАВКУ ОПРЕМЕ НАМЕЊЕНЕ СКЛАДИШТЕЊУ ЖИТАРИЦА, ВОЋА И ПОВРЋА (СИЛОСА, ПОДНИХ СКЛАДИШТА, ХЛАДЊАЧА) У 2024. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА  –  ПРИЈАВА КОНКУРСА

КОНКУРС ЗА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ ЗА КУПОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ДО 10 ХЕКТАРА У 2024. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА – ПРИЈАВА КОНКУРСА

КОНКУРС ЗА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ ЗА КУПОВИНУ СЕМЕНСКЕ РОБЕ, ЂУБРИВА И ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ У 2024. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА – ПРИЈАВА КОНКУРСА

КОНКУРС ЗА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ ЗА НАБАВКУ КВАЛИТЕТНЕ ТЕЛАДИ И ПРАСАДИ ЗА ТОВ У 2024. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА – ПРИЈАВА КОНКУРСА

КОНКУРС ЗА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ ЗА НАБАВКУ КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА У ГОВЕДАРСТВУ, ОВЧАРСТВУ, КОЗАРСТВУ И СВИЊАРСТВУ У 2024. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА – ПРИЈАВА КОНКУРСА

КОНКУРС ЗА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ ЗА НАБАВКУ НОВЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ (ПОГОНСКЕ, ПРИКЉУЧНЕ) У ПОЉОПРИВРЕДИ У 2024. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА  –  ПРИЈАВА КОНКУРСА

КОНКУРС ЗА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ ЗА НАБАВКУ НОВИХ СИСТЕМА И ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ БУНАРА У 2024. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА  –  ПРИЈАВА КОНКУРСА

КОНКУРС ЗА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ ЗА НАБАВКУ НОВИХ СИСТЕМА ПРОТИВГРАДНИХ МРЕЖА У ВИШЕГОДИШЊИМ ЗАСАДИМА ВОЋА И ВИНОГРАДА У 2024. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА  –  ПРИЈАВА КОНКУРСА

КОНКУРС ЗА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ ЗА НАБАВКУ НОВИХ ЗАШТИЋЕНИХ БАШТА (ПЛАСТЕНИЦИ, СТАКЛЕНИЦИ) И ОПРЕМЕ У ЊИМА У 2024. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА  –  ПРИЈАВА КОНКУРСА

КОНКУРС ЗА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА СТОЧАРСКЕ ФАРМЕ У 2024. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА  –  ПРИЈАВА КОНКУРСА

КОНКУРС ЗА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ ЗА НАБАВКУ ПЧЕЛИЊИХ РОЈЕВА, КОШНИЦА И ОПРЕМЕ ЗА ПЧЕЛАРСТВО У 2024. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА  –  ПРИЈАВА КОНКУРСА

Тражите сејалицу за кукуруз, помоћићемо вам у избору!

sr_RSSerbian
Close

Cart

Нема производа у корпи.