У Скупштину Србије и и кабинет председника Србије стигли су предлози и сугестије за формирање нове Владе Србије у коме се предлаже оснивање управе за сточарство у оквиру Министарства пољопривреде. Поред тога предлаже се и формирање министарства за предузетништво и задругарство

У образложењу за оснивање управе за сточарство наводи се да се овај сектор смањује у скоро свим производњама. Посебно је критично у товном и млечном говедарству, али и свињарству. Разлози су вишеструки, а углавном је реч о тешкоћама примарних произвођача, који су често спутавани ниским откупним ценама, беспотребним увозом и недостатком стручне помоћи (има изузетака).

Управа за сточарство је потребна да би се поспешила примена стандарда у сточарству (одгајивачка селекција) и заштитили домаћи произвођачи од увоза, такође, развила би потребну евиденцију и информисаност о стању у целом сектору и на основу тога одобравао би се увоз или не ’’, каже Чедомир Кецо, заступник новосадског удружења ,,Агропрофит“.

Управа би на основу установљене евиденције о врсти и категорији стоке била у могућности да креаторима аграрне политике, пре свега, Министарству пољопривреде, пружи и низ података за доношење програма и подстицајних мера. Управа би била и предлагач свих одлука и прописа одгајивачког програма, као и контролор програма рада саветодавних служби у сектору сточарства.

Предлог за убрзану систематизацију

За рад ове управе, углавном, постоје кадрови у оделењу за сточарство у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, а према наглашеној потреби може да се по убрзаном поступку донесе систематизација за послове и задатке у Управи за сточарство.

Предлог текста о управи за сточарство, који је саставни део текста о Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде у Закону о министарствима:

Управа за сточарство, као орган управе у саставу Министарства за пољопривреду, шумарство и водопривреду, обавља послове државне управе и послове који се односе на: развој и праћење сточарства, повећање броја и категорија стоке, примену одговарајућих програма иновација, одобравање извоза и увоза животиња, контролу рада саветодавних пољопривредних служби у сектору сточарства, проверу оправданости улагања и одрживости за програме инвестиција, неопходност и примену Закона о добробити животиња, мере за очување и заштиту генетских ресурса и повећања коришћења пашњака, посебно мера за подједнак развој сточарства у регионима са отежаном пољопривредном производњом, програме за развој еколошког сточарства, израду прописа и мера за учешће у подстицајима, реализацију мера и стратегија у овој области, праћење сектора тржишта и предлагање мера и израде процена на тржишту, сарадњу са европским институцијама и пројектима из овог делокруга, спровођење зоотехничких мера и конципирање правила за удруживање произвођача, спровођење програма селекције, имплементацију нових биотехнологија у сточарству, управљање банком гена домаћих животиња, контролише организацију тржишта у секторима говедарства, свињарства, овчарства, козарства, живинарства, пчеларства и рибарства, посебно се залаже за узгој копитара, као и друге послове одређене законом.

Предлог је да се у последњи став текста о Министарству пољопривреде у Закону о министарствима упише следећи пасус: Министарство уводи у рад омбудсмана за храну, као заштитника потрошача и произвођача.

Основни задатак је обезбеђивање пуне пословне и поштене сарадње у ланцу продаје, производње и потрошње хране, са циљем да се очувају мали фармери путем јасне ценовне политике у свим секторима, као и да се прати реализација подстицаја и мера у сектору производње и прераде хране. Рад омбудсмана се регулише посебним правилником, које доноси Министарство пољопривреде.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у јулу 2022. године је одбило овај предлог, уз конфузно и нетачно образложење помоћника министра Ненада Катанића, који је кабинету председника Вучића, а поводом наше иницијативе, одговорио да они све што се предлаже „већ раде”. Прво и основно, немају аналитику, не знају карактеристике за поједине животиње, не прате продукцију, не контролишу увоз…. С обзиром да је сточарство део развоја до 2027.године, а да је у паду са учешћем у укупној производњи пољопривреде, ово је корисна допуна рада Министарства пољопривреде, наводи се у образложењу.

Задругарство добија министарство?

У кабинет председника Републике Србије стигао је и предлог да се формира министарство за развој предузетништва и задругарства. У предлогу се истиче да је Задружни савез Србије асоцијација земљорадничких и занатских задруга, са дугом традицијом. Основан је давне 1895. године, само годину дана после оснивања првих задруга у Србији и то ,,Враново“ и ,,Азања“. Задруга ,,Азања“ основана је 22. марта 1894. године, а регистрована 11. априла исте године. Може се констатовати да је ово била и прва основана задруга на подручју Србије, а друга регистрована која и данас постоји.

,,Овом приликом посебно истичемо да се задругарству Србије од 2022. године полако враћа место и улога коју овај облик организовања има у развијеним земљама. Наиме, 2012. године, после више година, земљорадничким задругама је први пут омогућено да буду корисници свих текућих и развојних подстицаја предвиђених мерама економске и аграрне политике Владе Републике Србије и ресорних министарстава. Најзначајнија системска мера је доношење Закона о задругама у децембру 2015. године’’, наводи Никола Михаиловић, председник Задружног савеза Србије.

Први пут после Другог светског рата, 2017. године у буџету Републике Србије обезбеђена су бесповратна средства за унапређење рада земљорадничких задуга, која се косите првенствено за набавку опреме, чиме се стварају услови за производњу финалних производа и излазак земљорадничких задруга како на домаће, тако и на инострано тржиште. Овај програм, од изузетног значаја за препород села Србије и развој пољопривреде, реализован је од 2017. до 2022. године. Тада је задружни систем подржан са 2,2 милијарде динара, а тај новац је бесповратно добило око 207 задруга.

Задружни савез Србије залаже се стога да се размотри формирање министарства за развој предузетништва и задругарства, нарочито имајући у виду припрему за програм ЕXПО 2027.

-Развој предузетништва и предузетничког духа је генератор нових радних места, а развој задругарства је навјећа подршка опстанку сеоских средина. Министарство за развој предузетништва и задругарства биће матица за 700.000 предузетника и задругара у Србији, укључујучи и 100.000 кооперанта у преко 5.000 задруга у Србији. Током 2023. године формирано је 53.992 фирми од чега су 80 одсто предузетници и задругари, наводи се у образложењу.

,,Реч је о сектору који са мрежом од 800.000 чланова има значајну улогу у креирању политичког амбијента и стабилности државе. Мали и средњи предузетници и задруге су важан покретач друштвеног развоја и имају велики утицај на све остале делатности, значајно доприносе конкурентности наше привреде и квалитету животног стандарда сановништва’’, навди Михаиловић.

Дакле, формирање министарства за развој предузетништва и задругарства, несумњиво би се позитивно одразило и на оснивање нових предузећа и задруга и самим тим повећање броја предузетника, који би допринели спровођењу политике Владе Србије и афирмацији наше државе у свету.

Б. Гулан

Извор: https://agrosmart.net/2024/02/19/u-skupstini-predlog-za-osnivanje-uprave-za-stocarstvo-i-ministarstva-za-preduzetnistvo-i-zadruge/

sr_RSSerbian
Close

Cart

Нема производа у корпи.